Vi har påbörjat redovisningen av referensobjekt. Ute ligger nu enstaka nyligen avslutade eller pågående uppdrag. På sikt skall Arkeologicentrums hela projekthistorik finnas här, med uppgift om projektnummer, foto, länkar till rapporter och mer.