Vårt mål har alltid varit att hjälpa kunden att på bästa sätt genomföra sina projekt och samtidigt skydda värdefulla kulturmiljöer.

Arkeologicentrum är ett privat företag som specialiserat sig på uppdrag inom arkeologi och kulturmiljövård. Företaget startades år 2000 och inregistrerades som aktiebolag år 2002. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Huvudkontoret finns i Östersund. 
Bolaget ägs och drivs av Britta Wennstedt Edvinger och Kjell Edvinger.

Företaget arbetar för långsiktighet och hållbarhet genom att
• alltid följa gällande lagstiftning och EAA:s etiska regler, 
• kontinuerligt arbeta med miljöfrågor för att minimera resursförbrukning och
  klimatpåverkan – både personalen och tjänstebilarna är klimatkompenserade,
• utgå ifrån formaliserade kvalitetssäkringsrutiner.

Läs våra etiska riktlinjer: